Over Vertimart

Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1

Geschiedenis

Vertimart is opgericht in 1983. In 1990 namen Jan Oudkerk en Pieter Schram het roer over. Er waren toen zo’n 15 tandartspraktijken die gebruik maakten van de software van Vertimart.

In korte tijd werd de eerste versie van Exquise marktrijp gemaakt, en in april 1990 was Vertimart de eerste leverancier van tandartssoftware met een programma dat specifiek was ontwikkeld voor Windows.

Toen Windows zich in korte tijd ontwikkelde tot het standaard besturingssysteem van computers zette de groei snel in.

Niet alleen het aantal gebruikers groeide, maar ook het aantal medewerkers van Vertimart nam gestaag toe.

Inmiddels ontzorgen bijna 55 Vertimarters ruim 2700 tandartspraktijken dagelijks op het gebied van hun praktijkautomatisering. Niet alleen tandartspraktijken maken gebruik van de producten en diensten van Vertimart. Inmiddels zijn er programma’s ontwikkeld voor Orthodontisten, Mondhygiënisten, Kaakchirurgen, Prothetisten en Tandtechnische laboratoria.

Met de introductie van Exquise Next Generation in 2016 zet Vertimart weer een grote stap waarmee het technisch leiderschap weer wordt bevestigd.

MVO

Sporten

Sinds januari 2016 biedt Vertimart aan al haar medewerkers 1 uur per week (begeleid door professionele trainers) sporten aan, in onze eigen fitnessruimte op het kantoor in Kwadijk. Hiernaast worden er individuele trainings- en voedingsprogramma’s aangeboden.

Vertimart hecht grote waarde aan de gezondheid van haar medewerkers en draagt daar dan ook graag actief aan bij!

Goede doelen

Op basis van gefundeerde keuzes draagt Vertimart jaarlijks bij aan wisselende goede doelen die op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan tandheelkunde.

Vanwege het maatschappelijke belang voor de chronisch zieken in onze maatschappij ondersteunt Vertimart de Stichting “Live your Dream” met het initiatief deel te nemen aan de Volvo Ocean race 2017/2018 om zo de problematiek van vooral chronisch zieke jongeren de nodige aandacht te geven. Natuurlijk speelt onze voorliefde voor de zeilsport hierin een (kleine) rol. Meer informatie: http://www.liveyourdreamteam.org/

Koffie

Vertimart ondersteunt het project Kikundi Koffee: Tanzaniaanse koffieboeren uit het dorp Aranga produceren biologische, single source Arabica-koffie van hoge kwaliteit.

Kikundi Koffee geeft de boeren 50 procent van de winst. Hierdoor krijgen de boeren drie keer zo veel inkomen als voorheen.

Dagelijks genieten vele Vertimarters van deze uitstekende én verantwoorde koffie!

Cliniclowns

Vertimart zamelt actief lege toners en cartridges in ten behoeve van Cliniclowns.
CliniClowns zetten kinderen in hun kracht en geven ze zelfvertrouwen. Ingrijpende gebeurtenissen en negatieve emoties, zoals frustratie, boosheid en verdriet, kunnen hierdoor beter worden geuit en verwerkt. En zo ontstaat er weer ruimte voor emotionele ontwikkeling.

Cijfers

Vertimart in cijfers:

  • Bestaat meer dan 30 jaar
  • Heeft ruim 2500 tandheelkundige praktijken als klant
  • Bedient meer dan 200 tandtechnische laboratoria
  • En meer dan 175 vrijgevestigde mondhygiënisten
  • Een team van 55 collega's
  • Ongeveer 6.750.000 patiënten worden door onze klanten bediend
  • Ons kantoor stamt uit 1884
  • Ongeveer 15.000 werkplekken met onze software
  • 750 Exquiray gebruikers
  • Jaarlijks ruim 20 informatieve Vertimart op Pad avonden

Gebruikersvereniging

Vertimart is zich zeer bewust van het belang van een goede relatie met haar klanten. Niet alleen door optimale serviceverlening, maar ook door allerlei activiteiten die belangrijk zijn bij het gebruik van een softwareprogramma. Wij hechten dan ook zeer aan een goede relatie met de Gebruikersvereniging Exquise.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 leden met als voorzitter GertJan van Kalken, als secretaris Paul Sanders en als penningmeester Gert Flux.

Naast het ondersteunen van Vertimart, is het bestuur belast met het veilig stellen van de broncode van de software. Elk jaar wordt de broncode getoetst en wordt alle gebruikte software opgeslagen in een kluis. Mocht Vertimart in gebreke zijn, dan kan het bestuur de broncode overhandigen aan een ander softwarebureau, zodat de ontwikkeling en ondersteuning van Exquise gewaarborgd zijn.

Het bestuur van de vereniging is ook het aanspreekpunt voor wat betreft zaken die u niet direct met Vertimart kunt of wil bespreken.

Vertimart en de gebruikersvereniging met haar bestuur hebben één gezamenlijk doel; een zo goed mogelijk, compleet en gebruikersvriendelijk programma.

Contact met de gebruikersvereniging? Klik hier. Desgewenst kunt u hier de statuten van de vereniging bekijken.

Websites

Edin

Edin organiseert sinds jaren cursussen voor tandartsassistenten & het tandheelkundig team. Edin participeert samen met Vertimart in DENT e Learning.

ANT-Online

De officiële site van de Associatie Nederlandse Tandartsen.

KNMT

De officiële website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Stichting Intercongress

Wetenschappelijk verantwoorde cursussen met het Q keurmerk op exotische locaties met een toegevoegde waarde op het gebied van historie, natuur of sportbeleving. Voor alle medewerkers van de tandheelkundige Praktijk.

Famed

Fa-med neemt medische dienstverleners de debiteurenportefeuille uit handen en zorgt voor facturering, inning en betaling. Desgewenst wordt het debiteurenrisico overgenomen.

Infomedics

Infomedics verzorgt de facturering voor zorgaanbieders in Nederland. Tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten en andere (para)medici laten hun rekeningen door Infomedics versturen en Infomedics zorgt dat die rekeningen netjes betaald worden. Zo houden zorgaanbieders meer tijd over voor hun patiënten.

Tandarts.nl

De site voor tandartsen en patiënten.

Alles over het gebit

Voor patiënten van tandartsen.

Patiëntenvertellen

Met één klik vanuit Exquise neemt Patiëntenvertellen een enquête voor u af.

Inschrijven Vertimart nieuwsbrief

* verplicht